„Naujos galimybės LT“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  „Naujos galimybės LT“.

Priemonės tikslas:

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Finansuojamos veiklos:

Pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Tinkamas pareiškėjas:

– MVĮ, – ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos, yra ne mažesnės kaip 145.000 Eur kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 250.000 Eur.

– Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius vienam tarptautinėje parodoje dalyvaujančiam projekto vykdytojui.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 45.000 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5.000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Daugiau informacijos:

LVPA