Parodos pasirinkimas

Per pastaruosius dešimtmečius Vokietijos parodų sektorius išaugo į puikiai išvystytą specializuotų parodų, apimančių visus ūkio šakas, sistemą. Kiekviena specializuota paroda suteikia progą susipažinti su tam tikro sektoriaus naujovėmis. Vokietijoje parodos pagal savo koncepciją ir pobūdį yra atitinkamai klasifikuojamos.

Vokietijos parodų klasifikavimas

Tarptautinės parodos – tai renginiai, į kuriuos susirenka mažiausiai 10% dalyvių ir 5% lankytojų iš užsienio.

Nacionalinės parodos pasižymi tuo, kad jose dažniausiai lankosi įmonės iš to regiono, kuriame vyksta paroda.

Regioninės parodos dažniausia yra tos, į kurias 50% lankytojų atvyksta iš regiono, nutolusio 100 km. atstumu nuo vietovės, kurioje vyksta paroda. Parodoje demonstruojami produktai ir paslaugos, aktualūs ne tik tam regionui.

Be kita ko, pagal lankytojų pobūdį parodos yra klasifikuojamos į specialistų ir galutinių vartotojų parodas. Specialistų lankomos parodos pasižymi tuo, kad jose demonstruojami produktai ar paslaugos, skirtos B2B sektoriui.

Kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis tinkamą parodą

  • Parodų žemėlapio analizė
  • Temos
  • Nomenklatūra
  • Tikslinė grupė
  • Regioninis pasiekiamumas
  • Įmonės tikslai

Išsirinkus parodą pirmiausia rekomenduojama į ją nuvykti kaip lankytojui.

Daugiau informacijos:

AUMA

Deutsche Messe AG

Hamburg Messe und Congress GmbH

Messe Düsseldorf GmbH

Messe München GmbH

AHK