Duomenų apsauga

I. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus valstybių narių nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus bei kitas duomenų apsaugos taisykles:

AHK Service, UAB
Vinco Kudirkos g. 6
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 1122
info.lt@ahk-balt.org
www.parodosvokietijoje.lt

II. Bendroji informacija apie duomenų tvarkymą

1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Mūsų vartotojų asmens duomenis visais atvejais mes tvarkome tik tiek, kiek tai yra būtina, siekiant palaikyti veikiančią svetainę, jos turinį ir paslaugas. Mūsų vartotojų asmens duomenys iš esmės tvarkomi tik vartotojui sutikus. Išimtį sudaro tie atvejai, kuomet iš anksto gauti sutikimą dėl tam tikrų  priežasčių neįmanoma, o tvarkyti duomenis leidžiama teisės aktais.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tais atvejais, kai gauname duomenų subjektų sutikimą atlikti duomenų tvarkymo operacijas, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a) punktas. Jei tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas. Tai galioja ir toms duomenų tvarkymo procedūroms, kurios atliekamos siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Jei tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų įmonės arba trečiosios šalies interesų ir duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesnės už pirmuosius interesus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

3. Duomenų ištrynimas ir saugojimo trukmė

Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba padaromi neprieinamais nuo to laiko, kai nelieka saugojimo tikslo. Be to, duomenys gali būti saugojami tuomet, kai tai yra numatyta Europos ar nacionalinio įstatymų leidėjo Sąjungos reglamentuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kurie taikomi duomenų valdytojui. Be to, duomenys padaromi neprieinamais arba ištrinami, kai pasibaigia minėtuose norminiuose teisės aktuose nustatytas saugojimo terminas, nebent toliau saugoti duomenis būtina siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį.

III. Interneto svetainės teikimas ir sisteminių įrašų bylų sukūrimas

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtys

Kiekvieną kartą atsidarius mūsų interneto svetainę, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš prisijungiančio įrenginio sistemos. Renkami duomenys:

(1) informacija apie naršyklės tipą ir versiją;
(2) vartotojo operacinę sistemą;
(3) vartotojo interneto paslaugų teikėją;
(4) vartotojo IP adresą;
(5) prieigos datą ir laiką;
(6) interneto svetaines, į kurias vartotojo sistema patenka per mūsų svetainę.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Laikinojo duomenų ir sisteminių įrašų bylų saugojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

3. Duomenų tvarkymo tikslai

Laikinai saugoti sistemoje IP adresą būtina siekiant teikti interneto svetainę į vartotojo įrenginį. Tuo tikslu sesijos laikotarpiu turi būti išsaugotas vartotojo IP adresas.

Saugojimas sisteminių įrašų bylose atliekamas siekiant užtikrinti interneto svetainės veikimą. Be to, duomenis naudojame siekdami optimizuoti interneto svetainės darbą ir užtikrinti mūsų informacijos sistemų saugumą. Šiame kontekste duomenys rinkodaros tikslais neanalizuojami.

4. Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo renkami. Duomenų rinkimo, siekiant teikti interneto svetainę, atveju tai yra tuomet, kai pasibaigia atitinkama sesija.
Kai duomenys išsaugomi sisteminių įrašų bylose, tai atliekama vėliausiai po septynių dienų. Duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį. Tokiu atveju vartotojų IP adresai ištrinami arba įslaptinami, kad nebūtų įmanoma nustatyti prisijungiančio kliento tapatybės.

5. Galimybė nesutikti ir reikalauti pašalinti duomenis

Norint užtikrinti, kad interneto svetainė veiktų, būtina rinkti interneto svetainės teikimui reikiamus duomenis ir išsaugoti duomenis sisteminių įrašų bylose. Todėl vartotojas neturi galimybės pareikšti nesutikimą.

IV. Slapukų naudojimas

a) Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtys

Mes naudojame slapukus, kad vartotojai galėtų patogiau naršyti mūsų svetainėje. Dėl mūsų interneto svetainėje įdiegtų tam tikrų elementų būtina identifikuoti prisijungiančią naršyklę net ir tuomet, kai pereinama iš vieno puslapio į kitą. Tokiu atveju jokie asmens duomenys nerenkami.

Slapukais išsaugomi ir perduodami tokie duomenys:

(1) fonts = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje šriftus atnaujinus puslapį.
(2) fullcss = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje CSS rinkmeną atnaujinus puslapį.

Ilgiausia slapukų aktyvumo trukmė: 730 dienų
Savo interneto svetainėje taip pat naudojame slapukus, kuriais analizuojame vartotojų veiksmus svetainėje.

Tokiu būdu gali būti perduodami šie duomenys:
_ga = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 2 metai
_gat = parametras, kuris padeda „Google Analytics“ sumažinti užklausų kiekį _gid = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 24 valandos. Tokiu būdu surinktiems vartotojų duomenims suteikiami pseudonimai, naudojant technines priemones.

Todėl nebėra galimybės priskirti duomenų svetainėje besilankančiam vartotojui. Duomenys saugomi atskirai nuo kitų vartotojų asmens duomenų.
Vartotojai, kurie lankosi mūsų interneto svetainėje, informacine reklamjuoste informuojami apie tai, kad analizės tikslais naudojami slapukai bei nukreipiami į šią privatumo politiką. Be to, pateikiama informacija, kaip naršyklės nustatymais galima neleisti, kad būtų įrašomi slapukai.
Jei norite atsisakyti sekimo, galite jį išjungti šios privatumo politikos skyrelyje „Google Analytics“.

b) Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo, naudojant techniškai būtinus slapukus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.
Gavus vartotojo sutikimą, asmens duomenų tvarkymo, naudojant slapukus analizavimo tikslais, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas.

c) Duomenų tvarkymo tikslai

Techniškai būtini slapukai naudojami siekiant palengvinti vartotojams naršymą interneto svetainėse. Tam tikrų mūsų interneto svetainės funkcijų negalime pasiūlyti, nenaudodami slapukų. Norint pasiekti šias funkcijas, būtina iš naujo identifikuoti naršyklę net ir tuomet, kai vartotojas pereina iš vieno svetainės puslapio į kitą.

Funkcijos, kurioms pasiekti turime įkelti slapukus:
(1) fonts = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje šriftus atnaujinus puslapį.
(2) fullcss = Standard Cookie Variable slapuką naudojame, kad iš naujo įkrautume naršyklėje CSS rinkmeną atnaujinus puslapį.

Ilgiausia slapuko aktyvumo trukmė: 730 dienų
Techniškai būtinais slapukais surinkti vartotojų duomenys nenaudojami vartotojų profilių sukūrimo tikslais.
Analitiniai slapukai naudojami siekiant gerinti mūsų interneto svetainės darbo ir jos turinio kokybę. Analitiniai slapukai padeda mums sužinoti, kaip naudojamasi interneto svetaine, todėl galime nuolat tobulinti jos turinį.

Tokiu būdu gali būti perduodami šie duomenys:
_ga = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 2 metai
_gat = parametras, kuris padeda „Google Analytics“ sumažinti užklausų kiekį
_gid = „Google Analytics“ vienkartinis identifikatorius, skirtas nustatyti vartotoją (susideda iš Client_ID + laiko antspaudo) | Standartinė aktyvumo trukmė 24 valandos

e) Saugojimo trukmė, galimybė nesutikti ir reikalauti pašalinti duomenis

Slapukai įkeliami į vartotojo įrenginį ir iš jo siunčiami į mūsų puslapį. Todėl Jūs kaip vartotojas galite visiškai kontroliuoti, kaip slapukai turi būti naudojami. Pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, Jūs galite neleisti, kad slapukai būtų perduodami arba apriboti jų perdavimą. Slapukus, kurie buvo įdiegti anksčiau, galima bet kuriuo metu ištrinti. Šį veiksmą galima atlikti ir automatiškai. Atsisakius mūsų interneto svetainės slapukų, galbūt nebus galima naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis.

V. Naujienlaiškis

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtys

Apsilankę mūsų interneto svetainėje, galite užsiprenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Registruojantis naujienlaiškiui, su „iFrame“ žyma atvaizduotame įvesties šablone nurodyti duomenys perduodami mūsų įgaliotam elektroninės rinkodaros programinės įrangos tiekėjui.

Renkami duomenys:
• kreipinys;
• vardas;
• pavardė;
• elektroninio pašto adresas.

Papildomai, registracijos metu renkami šie duomenys:
• registracijos data ir laikas.

Registracijos metu prašome Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis ir atkreipiame dėmesį į šią privatumo politiką. Tvarkant naujienlaiškiams siųsti būtinus duomenis, duomenys jokioms trečiosioms šalims, išskyrus elektroninės rinkodaros programinės įrangos tiekėją, neperduodami. Duomenys naudojami tik naujienlaiškio siuntimo tikslais.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Gavus vartotojo sutikimą, duomenų tvarkymo, vartotojui užsiregistravus gauti naujienlaiškį, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas.
Kai naujienlaiškis siunčiamas nariams pagal mūsų duomenų bazėje registruotus duomenis, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas.

3. Duomenų tvarkymo tikslai

Vartotojo elektroninio pašto adresas renkamas siekiant išsiųsti naujienlaiškį.

4. Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo renkami. Vartotojo elektroninio pašto adresas saugomas tol, kol galioja naujienlaiškio prenumerata.

5. Naujienlaiškio sekimas

Norėdami gerinti mūsų naujienlaiškio kokybę, mes naudojame personalizuotą naujienlaiškio sekimą. Taikydami šią funkciją, be elektroninio pašto adreso mes renkame informaciją apie su naujienlaiškio siuntimo paslauga susijusius veiksmus (paspaudimus). Plačiau apie tai skaitykite VI punkto 6 papunktyje „Naujienlaiškių siuntimo programa MailChimp“.

6. Galimybė nesutikti ir reikalauti pašalinti duomenis

Naujienlaiškio prenumeratą ją užsisakęs vartotojas gali bet kada atšaukti. Tuo tikslu kiekviename naujienlaiškyje yra atitinkama nuoroda. Be to, galite parašyti mums elektroninį laišką adresu, kuris yra nurodytas naujienlaiškyje.

VI. Registracija

(narystės paraiška, registracija į renginius, leidinių užsakymas, ryšio užmezgimas)

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtys

Apsilankę mūsų interneto svetainėje, vartotojai gali užsiregistruoti nurodydami asmens duomenis. Registracijos metu duomenys suvedami įterptame įvesties šablone, persiunčiami mums ir išsaugomi. Duomenys trečiosioms šalims neperduodami.

Registracijos proceso metu renkami šie duomenys:
• įmonės/organizacijos pavadinimas;
• pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas;
• įmonės kodas;
• gatvė ir namo numeris;
• pašto kodas;
• vieta;
• telefonas;
• interneto svetainė;
• įmonės vadovas;
• EVRK kodas;
• veiklos šaka;
• trumpas įmonės aprašymas;
• darbuotojų skaičius;
• už narystę atsakingas kontaktinis asmuo;
• pareigos įmonėje;
• kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas;
• kontaktinio asmens telefono numeris;
• adresas sąskaitoms siųsti.

Be to, registracijos metu išsaugomi šie duomenys:
• registracijos data ir laikas;
• naudojama naršyklė;
• operacinė sistema.

Registracijos metu vartotojo prašoma pateikti sutikimą tvarkyti šiuos duomenis.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Gavus vartotojo sutikimą, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas. Jei registracija būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra vartotojas arba atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas.

3. Duomenų tvarkymo tikslai

Vartotojo registracija yra būtina siekiant įvykdyti sutartį su vartotoju arba atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį. Jūsų registracija gali būti paraiška dėl narystės arba registracija į renginį.

Daugiau informacijos rasite mūsų informavimo taisyklėse.

Informavimo apie narystės paraiškas taisyklės
Informavimo apie registraciją į renginius taisyklės
Informavimo apie užklausų formas taisyklės
Informavimo apie registraciją naujienlaiškiui taisyklės
Informavimo apie registraciją į seminarus taisyklės
Informavimo apie leidinių užsisakymą taisyklės)

4. Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo renkami. Atliekant registraciją, kuri būtina siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, toks atvejis yra tuomet, jei duomenų nebereikia sutarties vykdymui. Saugoti sutarties šalies asmens duomenis gali prireikti net ir po sutarties sudarymo, siekiant įvykdyti sutartimi ar įstatymu numatytus įsipareigojimus.

5. Galimybė nesutikti ir reikalauti pašalinti duomenis

Kaip vartotojas Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti registraciją. Jūs galite bet kuriuo metu paprašyti pakeisti Jūsų saugomus duomenis. Jei norite, kad pakeistume ar ištrintume Jūsų duomenis, prašome kreiptis šiuo adresu: joachim.veh(at)ahk-balt.org

Jei duomenys būtini siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, ištrinti duomenis anksčiau galima tik tuo atveju, jei tam įtakos neturi sutartyje arba įstatyme numatyti įsipareigojimai.

VII. Užklausų forma ir susisiekimas elektroniniu laišku

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtys

Apsilankę mūsų interneto svetainėje rasite užklausos formą, kuria naudodamiesi galite susisiekti su mumis elektronine žinute. Jeigu vartotojas pasinaudoja šia galimybe, užklausos šablone suvesti duomenys perduodami mums ir išsaugomi.

Be to, siunčiant žinutę išsaugomi šie duomenys:
• registracijos data ir laikas;
• naudojama naršyklė;
• operacinė sistema.

Siunčiant užklausą, prašome Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis ir atkreipiame dėmesį į šią privatumo politiką.
Be to, su mumis galite susisiekti išsiųsdami žinutę nurodytu elektroninio pašto adresu.
Šiuo atveju išsaugomi elektroniniu laišku siunčiami vartotojo asmens duomenys. Šiame kontekste jokie duomenys trečiosioms šalims neperduodami. Duomenys naudojami tik susirašinėjimo tvarkymo tikslais.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Gavus vartotojo sutikimą, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas. Duomenų, kurie perduodami su siunčiamu elektroniniu laišku, tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.
Jei elektronine žinute siunčiamos užklausos tikslas yra sutarties sudarymas, papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas.

3. Duomenų tvarkymo tikslai

Įvesties šablone pateiktus asmens duomenis tvarkome tik ryšio palaikymo tikslais. Be to, pateikus užklausą elektronine žinute, duomenys tvarkomi vadovaujantis būtinais teisėtais interesais. Kiti asmens duomenys, kurie tvarkomi užklausos siuntimo metu, skirti siekiant užkirsti kelią manipuliavimui užklausos forma ir užtikrinti mūsų informacijos sistemų saugumą.

4. Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo renkami. Asmens duomenų, pateiktų užklausos formos įvesties šablone, bei duomenų, kurie siunčiami su elektroniniu laišku, rinkimo atveju tai yra tuomet, kai pasibaigia bendravimas su konkrečiu vartotoju. Bendravimas laikomas pasibaigusiu, jeigu, atsižvelgiant į aplinkybes, yra aišku, kad susijęs klausimas išnagrinėtas iki galo. Užklausos siuntimo metu papildomai surinkti asmens duomenys ištrinami ne vėliau kaip po trijų mėnesių.

5. Galimybė nesutikti ir reikalauti pašalinti duomenis

Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Vartotojui elektroniniu laišku atsiuntus mums užklausą, jis gali bet kuriuo metu pareikšti, kad nesutinka su jo asmens duomenų išsaugojimu. Tokiu atveju nėra galimybės tęsti susirašinėjimo. Apie atšaukiamą sutikimą bei nesutikimą su išsaugojimu Jūs galite raštu pranešti mums elektroniniu laišku, kuris siunčiamas nurodyti elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju bus ištrinti visi asmens duomenys, kurie buvo išsaugoti ryšio palaikymo tikslais.

VIII. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1. Interneto svetainės teikimas

Atliekant duomenų tvarkymą, asmens duomenys perduodami teikti interneto svetainę įgaliotai agentūrai ir techninių paslaugų teikėjui. Duomenų tvarkymas reglamentuojamas atitinkamu susitarimu, sudarytu su paslaugų teikėju.

2. Dalijimosi socialinėje žiniasklaidoje mygtukas

Bendra pastaba: Naudojant socialinės žiniasklaidos įskiepius, jų paslaugų teikėjai standartiškai tučtuojau registruoja kiekvieno puslapio lankytojo IP adresą ir protokoluoja kitus jo veiksmus lankantis puslapyje. Tai gali būti daroma net tuomet, jeigu Jūs nepaspaudžiate mygtuko. Kad to išvengtumėte, naudojame „Shariff“ metodą. Taikant šį metodą, mūsų socialinės žiniasklaidos mygtukais tiesioginis ryšys tarp socialinio tinklo ir Jūsų sukuriamas tik Jums paspaudus atitinkamą dalijimosi mygtuką. Jeigu jau esate užsiregistravęs socialiniame tinkle, „Facebook“ ir „Google+“ atveju tai atliekama neatidarant naujo lango. „Twitter“ atveju atidaromas iššokantysis langas, kuriame papildomai galite redaguoti žinutės tekstą. Pasinaudoję šia funkcija, mūsų informaciją galite skelbti socialiniuose kanaluose, nesudarydami jiems galimybės sukurti Jūsų naršymo ypatybių profilių.

„Facebook“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, JAV, socialinio tinklo įskiepis. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Facebook“ tik tuomet, jei paspaudžiate mygtuką. Jei paspaudžiate įskiepį būdamas prisijungęs prie „Facebook“, tokiu atveju „Facebook“ pagal Jūsų naudojimąsi gali nustatyti Jūsų vartotojo paskyrą.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Facebook“. Daugiau sužinosite perskaitę „Facebook“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu de-de.facebook.com/policy.php. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„Google +“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Jungtinės Amerikos Valstijos, socialinio tinklo įskiepis „Google +“. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Google“ tik tuomet, jei paspaudžiate mygtuką. Jei paspaudžiate įskiepį būdamas prisijungęs prie „Google +“, tokiu atveju „Google +“ pagal Jūsų naudojimąsi gali nustatyti Jūsų vartotojo paskyrą.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Google +“. Daugiau sužinosite perskaitę „Google“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„Twitter“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „Twitter Inc.“, 795 Folsom Street, Suite 600, San Franciskas, CA 94107, JAV, socialinio tinklo įskiepis. Dėl taikomo „Shariff“ metodo Jūsų IP adresas ir informacija apie Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje perduodama „Twitter“ tik tuomet, jei paspaudžiate dalijimosi mygtuką.

Tokiu atveju mes nežinome ir nekontroliuojame galimo Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo, kurį atlieka „Twitter“. Prireikus, daugiau sužinosite perskaitę „Google“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu twitter.com/privacy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„Xing“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „XING AG“, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija, socialinio tinklo „Xing“ dalijimosi įskiepis. Jums paspaudus šį mygtuką, Jūsų naršyklė užmegs ryšį su „Xing“, kad atliktų įskiepio funkcijas. Tačiau tokiu atveju „Xing“ neišsaugo Jūsų asmens duomenų, be to, Jūsų naršymo istorija neįrašoma slapukuose. Daugiau sužinosite perskaitę „Xing“ privatumo politiką, kuri skelbiama adresu www.xing.com/privacy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

„LinkedIn“

Mūsų puslapyje naudojamas įmonės „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Place, Dublin 2, Airija, socialinio tinklo „LinkedIn“ dalijimosi įskiepis. Jums paspaudus šį mygtuką, Jūsų naršyklė užmegs ryšį su „LinkedIn“, kad atliktų įskiepio funkcijas. Tačiau tokiu atveju „LinkedIn“ neišsaugo Jūsų asmens duomenų, be to, Jūsų naršymo istorija neįrašoma slapukuose. Daugiau sužinosite perskaitę „LinkedIn “ privatumo politiką, kuri skelbiama adresuwww.linkedin.com/legal/privacy-policy. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

3. „YouTube“

filmukai Tam tikrose savo interneto svetainės skyreliuose įterpėme filmukus iš platformos „YouTube“, kurie yra saugomi paslaugos teikėjo „YouTube“ serveriuose ir kuriuos galima peržiūrėti mūsų svetainėje per įtaisytuosius vaizdo elementus. Įtaisytame filmukų vaizdo elemente galima pasirinkti išplėstinius duomenų apsaugos parametrus. Kuomet žiūrite šiuos filmukus, Jūsų įrenginyje įdiegiami „YouTube“ slapukai bei „DoubleClick“ slapukai, o duomenys gali būti perduodami „YouTube“ teikėjui įmonei „Google Inc.“, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Vadovaujantis dabartinėmis žiniomis, peržiūrint filmukus, kurie saugomi „YouTube“, „YouTube“ teikėjui įmonei „Google Inc.“ perduodami bent šie duomenys: IP adresas ir slapukų ID, iš mūsų svetainės atidaryto puslapio specifinis adresas, sistemos data ir prisijungimo laikas, Jūsų naršyklės identifikatorius. Šie duomenys perduodami nepriklausomai nuo to, ar turite „Google“ vartotojo paskyrą, per kurią esate prisijungęs, ar tokios vartotojo paskyros neturite. Jei esate tokiu būdu prisiregistravęs, gali būti, kad pagal šiuos duomenis „Google“ tiesiogiai nustatys Jūsų paskyrą. Jeigu nepageidaujate, kad būtų nustatytas Jūsų profilis, prieš paspausdami vaizdinės medžiagos rodymo mygtuką privalote išsiregistruoti.

„YouTube“ ir „Google Inc.“ išsaugo Jūsų duomenis kaip vartotojo profilius ir, esant reikalui, juos naudoja reklamos, rinkos tyrimų ir/ar poreikiams pritaikyto savo interneto svetainių teikimo tikslais. Toks tvarkymas atliekamas visų pirma (įskaitant neprisiregistravusius vartotojus) siekiant pateikti poreikiams pritaikytą reklamą ir informuoti kitus vartotojus apie Jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti su šių vartotojų profilių sukūrimu. Siekdami pasinaudoti šia teise, privalote kreiptis į „YouTube“ savininkę įmonę „Google“.

4. „Google Maps“

Šioje interneto svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ žemėlapių programinė įranga „Google Maps“. Apsilankę šioje interneto svetainėje Jūs pareiškiate sutikimą su tuo, kad „Google“ ir jos atstovai tvarkytų, apdorotų ir naudotų duomenis, kurie galbūt buvo surinkti automatiškai. Naudojimosi „Google Maps.“ sąlygos Daugiau apie duomenų rinkimo tikslus ir apimtis bei jų tvarkymą, kurį atlieka „Google“, sužinosite šiame informaciniame puslapyje.

5. Interneto svetainės analizė naudojant programą „Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) programa „Google Analytics“, skirta analizuoti vartotojų veiksmus interneto svetainėje. Ši programa naudoja slapukus – tekstines rinkmenas, kurios įdiegiamos Jūsų galiniame įrenginyje. Slapukais renkama informacija paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir jame išsaugoma. Šioje interneto svetainėje yra įjungta IP adresai anonimiškumo funkcija. Vartotojų IP adresai ES valstybėse narėse ir Europos ekonominėje erdvėje sutrumpinami. Dėl šio sutrumpinimo Jūsų IP adreso neįmanoma susieti su konkrečiu asmeniu. Pagal susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kurį interneto svetainės savininkas sudarė su „Google Inc.“, pastaroji pagal surinktą informaciją analizuoja, kaip vartotojai surado svetainę ir kaip joje elgiasi bei teikia su interneto naudojimu susijusias paslaugas.

Jūs galite atitinkamai sukonfigūruoti savo naršyklę ir neleisti, kad slapukai būtų įdiegiami Jūsų įrenginyje. Jei savo naršyklėje atsisakysite slapukų, negarantuojame, kad galėsite neribotai naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Be to, naudodami naršyklės įskiepį galite neleisti, kad slapukuose įrašyta informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) būtų perduodama „Google Inc.“ ir ją naudotų „Google Inc.“. Tam skirtą įskiepį galite parsisiųsti, paspaudę šią nuorodą: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Paspaudę šią nuorodą Jūs galite neleisti, kad „Google Analytics“ rinktų Jūsų duomenis. Bus įdiegtas atsisakymo naršyklės plėtinys, kuris ateityje neleis, kad Jūsų duomenys lankantis šioje interneto svetainėje būtų renkami:

Išjungti Google Analytics

Čia rasite daugiau informacijos apie „Google Inc.“ naudojamus duomenis: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

6. Naujienlaiškių siuntimo programa „MailChimp“

Masinių elektroninių laiškų ir naujienlaiškio siuntimui mes naudojame įmonės „Rocket Science Group, LLC“, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, JAV, naujienlaiškių siuntimo programą „MailChimp“.

Siųsdama laiškus mūsų pavedimu, programa „MailChimp“ išsaugo JAV esančiuose „MailChimp“ serveriuose vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir elektroninio pašto adresą. „MailChimp“ gali naudoti šiuos duomenis, siekdama optimizuoti ar tobulinti savo paslaugas, tačiau duomenys jokioms trečiosioms šalims neperduodami ir nenaudojami pačios „MailChimp“ elektroniniams laiškams siųsti.

„MailChimp“ yra sertifikuota pagal tarp ES ir JAV pasirašytą duomenų apsaugos susitarimą „Privacy Shield“ ir įsipareigoja laikytis ES duomenų apsaugos reikalavimų. Su „MailChimp“ esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį, pagal kurią „MailChimp“ įsipareigojo saugoti mūsų vartotojų duomenis, mūsų pavedimu tvarkyti juos laikantis „MailChimp“ duomenų apsaugos taisyklių ir neperduoti jų trečiosioms šalims. „MailChimp“ duomenų apsaugos taisyklės: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į šios mūsų privatumo politikos bendrąją dalį, numatančią slapukų naudojimą ir išjungimą.

Masiniuose elektroniniuose laiškuose ir naujienlaiškiuse, siunčiamuose programa „MailChimp“, naudojamas žiniatinklio indikatorius, kurio turinį „MailChimp“ serveris atsisiunčia atidarant laišką ar naujienlaiškį. Atliekant šį veiksmą, renkama techninė informacija, pvz. IP adresas ir informacija apie naršyklę, operacinę sistemą ir atsisiuntimo laiką. Šią informaciją „MailChimp“ naudoja siekdama techniškai tobulinti savo paslaugas. Be to, naudojant žiniatinklio indikatorių, yra galimybė nustatyti, ar gavėjas atidarė elektroninį laišką/naujienlaiškį, kada tai įvyko ir kokios nuorodos buvo paspaustos. Pagal šią informaciją galima nustatyti pavienius gavėjus. Šią informaciją naudojame, norėdami nustatyti gavėjų skaitymo įpročius ir atitinkamai priderinti turinį.

IX. Duomenų subjektų teisės

Vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Jūs turite šias teises: Jeigu tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kurie yra saugomi (BDAR 15 straipsnis).
Jeigu tvarkomi netikslūs asmens duomenys, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti (BDAR 16 straipsnis).
Jeigu yra įstatymų numatytos sąlygos, Jūs galite pareikalauti, kad duomenys būtų ištrinti arba jų tvarkymas būtų apribotas, taip pat nesutikti su duomenų tvarkymu (BDAR 17, 18 ir 21 straipsniai).
Jeigu pateikėte savo sutikimą su duomenų tvarkymu arba yra sudaryta sutartis dėl duomenų tvarkymo bei duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Jūs, jeigu taikoma, turite teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis).
Jums įgyvendinus pirmiau paminėtas teises, AHK Baltische Staaten patikrins, ar tam yra įvykdytos įstatymų numatytos sąlygos.

Su duomenų apsauga susijusius skundus galite pateikti kompetentingai priežiūros institucijai:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6
Vilnius, LT-09310
Telefonas: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445
El. p.: ada(at)ada.lt
Svetainė: https://vdai.lrv.lt/

 

Nuotraukų vaizdų naudojimas
Šioje svetainėje naudojami „Deutsche Messe AG“, „Hamburg Messe und Congress GmbH“, „Messe Berlin GmbH“, „Messe Duesseldorf GmbH“, „Messe Muenchen GmbH“ nuotraukos.