Kontaktai

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK)
AHK Service UAB
Vinco Kudirkos 6
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 1122
info.lt@ahk-balt.org

www.ahk-balt.org
www.parodosvokietijoje.lt