Pasirengimas parodai ir dalyvavimas parodoje

Tam, kad dalyvavimas parodoje būtų kuo sėkmingesnis, ypač svarbu tinkamas pasirengimas.

Paprastai parodos organizatorius reklamuoja ne atskirus parodos dalyvius, o visą parodą. Tačiau parodos organizatorius kiekvienam parodos dalyviui suteikia priemones, kurias jis gali panaudoti, kad jo dalyvavimas būtų kuo sėkmingesnis ir, kad apie tai sužinotų kuo platesnis potencialių klientų ar partnerių ratas. Štai keletas iš priemonių:

 • Spaudos pranešimai prieš parodą, spaudos dėžutės parodos metu
 • Internetinė reklama
 • Reklamos skydelių elektroninio pašto paraše pavyzdžiai
 • Voučeriai parodos dalyvio klientams ir kt.

Sėkmingas pasirengimas parodai apima šiuos žingsnius:

 • Kvietimai esamiems klientams
 • Kvietimai naujiems, potencialiems klientams (šią pasaugą siūlo AHK)
 • Spaudos pranešimas apie dalyvavimą parodoje vietinėje spaudoje
 • Žinutės socialiniuose tinkluose
 • Stendo personalo pasirinkimas ir apmokymas
 • Tinkamos dalinamos medžiagos parengimas
 • Dalyvavimas parodos metu vykstančiuose renginiuose

Darbas stende

 • Pagalvoti apie aprangą stendo personalui
 • Po kiekvieno pokalbio vesti pokalbio atmintinę
 • Vaišingumas stende
 • Būti aktyviam, o ne pasyviam

Darbas po parodos

 • Padėka svarbiausiems klientams
 • Greitas pasiūlymų ir kitos medžiagos išsiuntimas potencialiems partneriams
 • Telefoniniai skambučiai po parodos
 • Spaudos pranešimo parengimas apie dalyvavimą parodoje

AHK įmonėms siūlo mokymus apie pasirengimą sėkmingam dalyvavimui parodose ir darbą stende. Daugiau informacijos:

AHK